Видео

Представяне на машината Venus Legacy (Венус Легаси) в салона ни – кратко видео с описание на апликаторите.

 

Как работи Venus Legacy? (Венус Легаси)

Как работим с по-големия брат на Venus Legacy – Venus Freeze.