Блог

GDPR – Политика по защита на личните данни

By май 20, 2018ноември 9th, 2022No Comments

ОТНОСНО: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.beautypoint-bg.com

В сила от 20.05.2018 г.

Последно изменена на 20.05.2018 г

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, “Институт Силует” ЕООД, ЕИК 201329787, със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, ж.к. Суха река бл.51, („Дружеството“, „Институт Силует“, „ние“, „нас“), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 

Тази интернет страница www.beautypoint-bg.com се притежава от “Институт Силует” ЕООД  и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

Carrying out its activity, “Institut Silhouette” LTD, UIC 201329787, with registered office and address of management: Sofia 1715, residential complex Suha Reka bl.51, ("The Company", "Institut Silhouette", "we", "us"), processes information, including personal data.

This website www.beautypoint-bg.com is owned by “Institut Silhouette” LTD and is managed by the Company in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act and the related legislation, including but not limited to Regulation (EU) 2016 / 679 (“GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. „Институт Силует“ ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си. 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ние не продаваме вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.  „Институт Силует“ ЕООД не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Институт Силует“ ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите в нашия салон. Данните  Ви служат за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на салона. 

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „Институт Силует“ ЕООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите на място при нас в салона.

 

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

 1. При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни,  запазване на час през онлайн платформа, абонамент за новини и промоции чрез форма за абонамент – имената Ви; електронния Ви адрес; телефонния Ви номер, дата на раждане (не е задължително) вида на услугата, която се заявили и начина по който искате да получаване актуални новини и промоции;
 2. За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
 3. Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително, но не само името ви,  телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас история на търсенията Ви, предпочитани услуги и стоки.
 4. Когато записвате час по телефон – имената Ви, телефонния Ви номер, предпочитаната услуга;

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „Институт Силует“ ЕООД са:

 1. Дейности по управление на Вашия профил при онлайн записване или онлайн чат платформа на интернет страницата ни:
  1. Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
 2. Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие. Форма за записване към абонамент за получаване на новини и промоции.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на „Институт Силует“ ЕООД.

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

В допълнение Вашите данни се обработват от „Институт Силует“ ЕООД и за целите на:

 1. Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти  и услуги, на основание съгласието Ви;
 2. Организиране на бюти събития и регистрация за участието ви на основание съгласието Ви. 

COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

КАКВО СА БИСКВИТКИ (COOKIES)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които „Институт Силует“ ЕООД използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

КАКВИ СА ТИПОВЕТЕ БИСКВИТКИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ „Институт Силует“ ЕООД?

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

 1. Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат;
 2. Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от „Институт Силует“ ЕООД на интернет страници на външни партньори

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

„Институт Силует“ ЕООД не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ


Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Интаграм и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Институт Силует“ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи „Институт Силует“ ЕООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на „Институт Силует“ ЕООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел да предоставяне или усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. 

Личните ви данни могат да бъдат предоставени за целите на статистиката и управление на услугите и качеството на предоставянето им.

За случаите, в които „Институт Силует“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на „Институт Силует“ ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – „Институт Силует“ ЕООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

„Институт Силует“ ЕООД не прехвърля данните Ви извън Групата в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между „Институт Силует“ ЕООД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи „Институт Силует“ ЕООД,  гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни (включително но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия). Защитата на информацията остава с данните Ви. Ако партньорите ни се намират в САЩ, то ние проверяваме тяхната сертификация по Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

„Институт Силует“ ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата – онлайн запазване на час или онлайн чат използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация. Онлайн форма за абонамент за новини  и промоции – по силата на техните Terms по защита на личните данни. 

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на „Институт Силует“ ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които „Институт Силует“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на „Институт Силует“ ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Институт Силует“ ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 1. да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на „Институт Силует“ ЕООД;
 2. право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „Институт Силует“ ЕООД;
 3. право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 4. право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;
 5. правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 6. право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
 7. право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на info@beautypoint-bg.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.София, ул.Знаме 2, За длъжностното лице за защита на данните.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

 

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „Институт Силует“ ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В „Институт Силует“ ЕООД, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ: 

На имейл адрес:  d.despotovaATbeautypoint-bg.com

По пощата: Гр.София, ул.Знаме 2

Последвайте ни